Paketi zvestobe

Za Vas smo pripravili ugodne pakete geodetskih storitev za zveste stranke

Paketi so prilagojeni specifičnim potrebam v različnih projektnih situacijah in vsebujejo nabor vseh potrebnih geodetskih storitev po posebej ugodnih cenah za izvedbo posameznega projekta.

Paket KOMPLET
 • Vsi geodetski postopki
 • Geodetski posnetek
 • Ureditev meje
 • Zakoličba
 • Evidentiranje stavbe
 • Pridobitev hišne številke
Paket PARCELA
 • Ureditev meje
 • Izravnava meje
 • Parcelacija

 Kadar želimo več manjših parcel preurediti v uporabnejše večje parcele ali obratno.

Paket STAVBA
 • Evidentiranje stavbe
 • Vris v zemljiški kataster
 • Vpis v kataster stavb
 • Pridobitev hišne številke z izdelano tablico

 Ko imamo stavbo že zgrajeno.

Paket ETAŽNA LASTNINA
 • Geodetski del
 • Etažni načrt
 • Paarcelacija poleg stavbe
 • Pravni del ((priprava ustreznih pogodb, akt o oblikovanju etažne lastnine, pogodbe po potrebi)
 • Pravno svetovanje