Geodetske storitve

Izvedba geodetskih storitev po celotni Sloveniji

Veliko je neevidentiranih tako kategoriziranih kot lokalnih cest v Sloveniji. V praksi to pomeni, da cesta, ki je bila mnogo let nazaj vrisana v »mapno kopijo« in se je z leti širila, ni več skladna z dejanskim stanjem v naravi. Zato  mnoge občine zadnja leta namenjajo finančna sredstva, da se ceste evidentirajo v zemljiški kataster skladno z zakonodajo in na ustrezen, pravilen način. To namrelč omogoča kasnejšo skladnost z drugimi upravnimi občinskimi zadevami.

Lahko pa se za to odločijo tudi posamezni lastniki parcel, ki so na območju cest. Če k temu pristopijo skupaj, je prednost  predvsem stroškovna, saj posamezni lastnik financira zgolj svoj del ureditve meje s cestnim svetom.

Pri  sami izmeri cest lahko opravimo sledeče storitve:

Naročilo geodetske storitve izmere ceste ali izmere katerih drugih dolžinskih objektov poteka po naslednjih korakih:

  1. Naročilo storitveizmere
  2. Priprava na postopek mejne obravnave
  3. Določitev datuma mejne obravnave
  4. Mejna obravnava
  5. Izdelava elaborata
  6. Vložitev elaborata na pristojno geodetsko pisarno

Potek postopka pa prikazuje spodnja shema.

1.
Naročilo storitve izmere
2.
Priprava na postopek mejne obravnave
3.
Določitev datuma mejne obravnave
4.
Mejna obravnava
5.
Izdelava elaborata
6
Vložitev elaborata na pristojno geodetsko pisarno

Pridobi ponudbo

Enostavno naročite informativno povpraševanje za geodetske storitve in prejmite ponudbo kar preko spleta!