Geodetske storitve

Moj geodet

Ko želite, da je vaše stanovanje v stanovanjskem kompleksu ali poslovni prostor v poslovnem kompleksu napisano izključno na Vaše ime, potem je potrebno opraviti vse potrebno za ureditev lastniškega stanja s t.i.  »etažno lastnino«.

Etažna lastnina je:

  • lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov ter
  • lastnina posebnih skupnih delov, ki služijo vsem ali nekaterim posameznim delom stavbe..

V primeru objekta, v katerem deluje več zaključenih funkcionalnih enot  (stanovanja ali poslovni prostori), s pomočjo etažne lastnine uredimo pravno stanje med posameznimi enotami. Etažno lastnino (etažiranje) v objektu je potrebno urediti zaradi opravljanja pravnih poslov, ki se nanašajo na eno izmed enot v objektu z večimi enotami. 

Vpis etažne lastnine se tako izvede kadar gre za:

  • nakup ali prodajo nepremičnine,
  • vpis zastavnih pravic, hipotek, služnosti na stanovanje ali poslovni prostor,
  • uveljavljanje subvencij za študentska stanovanja ali drugače subvencionirana stanovanja,
  • namene prijave izvajanja dejavnosti v objektu.

V celoti opravimo

1.
Geodetski del
Etažni načrt z elaboratom vpisa stavbe v kataster stavb in v zemljiški kataster
2.
Pravni del
Priprava akta o oblikovanju etažne lastnine in pravno svetovanje za optimalno rešitev

Pridobi ponudbo

Enostavno naročite informativno povpraševanje za geodetske storitve in prejmite ponudbo kar preko spleta!