Geodetske storitve

Izvedba geodetskih storitev po celotni Sloveniji

Komasacijaje storitev, pri kateri zemljišča na določenem območju zložimo in ponovno razdelimo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožen del zemljišča. Lastniki zemljišč pri komasaciji pridobijo bolj enoten kompleks parcel, pri čemer se velikost ter vrednost parcel ohranita.

Pri komasaciji nastanejo nove samostojne parcele. Meje obstoječih parcel se spremenijo ter so na celotnem območju dokočno urejene - evidentirane.

Na voljo sta dve vrsti komasacij:

1. Pogodbena komasacija

Vsi lastniki na željenem komasacijskem območju morajo biti soglasni in se strinjati z uvedbo slednjega postopka. Postopek se pravno formalno pogodbeno uredi.

2.  Upravna komasacija

Je postopek, ki se izvede na podlagi odločbe, izdane v upravnem postopku. Upravna komasacija se lahko uvede, če so izpolnjeni naslednji zakonski pogoji:

  • meja oboda komasacijskega območja mora biti urejena,
  • pri komasaciji kmetijskih zemljišč je potrebno soglasje lastnikov kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 80 % površine zemljišč predvidenega komasacijskega območja,
  • pri komasaciji stavbnih zemljišč je potrebno soglasje lastnikov stavbnih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67 % površine zemljišč predvidenega komasacijskega območja.

  V času komasacije na območju komasacije ni dovoljena parcelacija, nova komasacija, izravnava meje, niti pravni promet z zemljišči.

Naročilo geodetske storitve komasacije poteka po naslednjih korakih:

  1. Naročilo storitve komasacije
  2. Priprava na postopek mejne obravnave
  3. Določitev datuma mejne obravnave
  4. Mejna obravnava
  5. Izdelava elaborata
  6. Vložitev elaborata na pristojno geodetsko pisarno

Potek postopka pa prikazuje spodnja shema.

1.
Naročilo storitve komasacije
2.
Priprava na postopek mejne obravnave
3.
Določitev datuma mejne obravnave
4.
Mejna obravnava
5.
Izdelava elaborata
6
Vložitev elaborata na pristojno geodetsko pisarno

Pridobi ponudbo

Enostavno naročite informativno povpraševanje za geodetske storitve in prejmite ponudbo kar preko spleta!