Geodetske storitve

Moj geodet

Kadar v naravi nastanejo spremembe, ki vplivajo na podatke o stavbi in njenih delih v katastru stavb,  je potrebno pri geodetskem podjetju ali projektantu naročiti izdelavo elaborata spremembe podatkov katastra stavb.

Spremembe podatkov katastra stavb so lahko:

  • združitev ali delitev stavbe oziroma posameznega dela stavbe,
  • vpis novega dela stavbe,
  • izbris stavbe oz. dela stavbe,
  • sprememba številke stavbe oziroma številke dela stavbe,
  • sprememba lege, oblike, površine stavbe oz. dela stavbe,
  • sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora.

Pomembno

  Pogoj za spremembo podatkov v katastru stavb je, da je stavba že evidentirana v katastru stavb.

Pridobi ponudbo

Enostavno naročite informativno povpraševanje za geodetske storitve in prejmite ponudbo kar preko spleta!