Geodetske storitve

Moj geodet
Zakoličba objekta

Zakoličba je postopek, pri katerem se projekt s papirja prenese v naravo.

Zakoličba stanovanjskih in ostalih objektov

  • Objekt se lahko zakoliči, ko je izdano gradbeno dovoljenje. Zakoličenje se v naravo prenese na podlagi projektne dokumentacije.
  • Po izvedenem zakoličenju izdamo zapisnik zakoličbe, ki je pogoj in priloga k vlogi za prijavo začetka gradbenih del.
Preberite več ...
Geodetsko niveliranje

Niveliranje je najnatančnejša metoda določanja višinskih razlik.

Niveliranje opravljamo za naslednje vrste potreb in storitev:

  • niveliranje mrež
  • določanje višin pri montaži strojev in naprav
  • prenos in kontrola višin
  • niveliranje za potrebe hidromelioracij
  • niveliranje za druge namene
Izmera cest in drugih objektov

Veliko je neevidentiranih tako kategoriziranih kot lokalnih cest v Sloveniji. V praksi to pomeni, da cesta, ki je bila mnogo let nazaj vrisana v »mapno kopijo« in se je z leti širila, ni več skladna z dejanskim stanjem v naravi. Zato  mnoge občine zadnja leta namenjajo finančna sredstva, da se ceste evidentirajo v zemljiški kataster skladno z zakonodajo in na ustrezen, pravilen način. To namrelč omogoča kasnejšo skladnost z drugimi upravnimi občinskimi zadevami.

Preberite več ...
Informativni prikaz meje na terenu

Na podlagi predmeritev in prehodnih podatkov Vam lahko na cenovno ugoden način pokažemo informativno mejo. Zak informativni prikaz meje na terenu pride poštev takrat, ko bi zaradi različnih situacij želeli izvedeli kje približno poteka meja.

Preberite več ...

Pridobi ponudbo

Enostavno naročite informativno povpraševanje za geodetske storitve in prejmite ponudbo kar preko spleta!