Geodetske storitve

Moj geodet

Če imate stavbo že evidentirano – vrisano v zemljiški kataster, se lahko naknadno izvede samostojni postopek vpisa stavbe v kataster stavb. V večini primerov  se izvedeta istočasno oba postopka, določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb – evidentiranje stavbe.

Vpis stavbe v kataster stavb se izvede:

Pomembno

  Za novo zgrajene stavbe mora investitor gradnje najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del  vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb.

Pridobi ponudbo

Enostavno naročite informativno povpraševanje za geodetske storitve in prejmite ponudbo kar preko spleta!