Moj geodet

Prijazne geodetske storitve

Geodezija

V nadaljevanju je prikazana vsa vsebina spletnega mesta, ki je označena z oznako "geodezija".

 • Geodetski načrt

  Geodetski načrt

  Gradite novi objekt, pridobivate gradbeno dovoljenje, želite legalizirati objekt, pridobiti dejansko stanje terena?

  Na geodetskem načrtu so v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih prikazani zemeljsko površje ter strukture nad in pod njim, podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Gre za prikaz dejanskega stanja terena, kjer so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz evidenc ter drugih virov usklajeni.

  Na geodetskem načrtu tako prikažemo (struktura podatkov je odvisna od namene uporabe geodetskega načrta):

  • relief, vode, rastlinstvo, raba zemljišča
  • stavbe, gradbeni-inženirski objekti (komunalni vodi)
  • zemljepisna imena
  • geodetske točke
  • podatki o parcelah (meje parcel, številke parcel)

  Izdelamo lahko naslednje geodetske načrte:

  Končni geodetski načrt vsebuje grafični prikaz izbranega terena in certifikat (v katerem je opredeljeno v kakšne namene je uporaben).

  Naši geodetski načrti so izdelani v skladu s pravilnikom o geodetskem načrtu Uradni list RS, št. 40/2004 in 33/2007), ki določa vsebino, način izdelave in uporabe geodetskega načrta.

 • Komasacija zemljišč

  Komasacija

  Komasacijaje storitev, pri kateri zemljišča na določenem območju zložimo in ponovno razdelimo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožen del zemljišča. Lastniki zemljišč pri komasaciji pridobijo bolj enoten kompleks parcel, pri čemer se velikost ter vrednost parcel ohranita.

 • Geodetsko niveliranje

  Niveliranje

  Niveliranje je najnatančnejša metoda določanja višinskih razlik.

  Niveliranje opravljamo za naslednje vrste potreb in storitev:

  • niveliranje mrež
  • določanje višin pri montaži strojev in naprav
  • prenos in kontrola višin
  • niveliranje za potrebe hidromelioracij
  • niveliranje za druge namene
 • Parcelacija

  Parcelacija

  Parcelacija parcele pomeni  združitev dveh ali več parcel v eno  ali delitev parcele na več manjših.

  Združitev parcel je možna, če je izpolnjen pogoj, da imajo vse parcele, ki se združijo enako pravno stanje glede lastninske in drugih stvarnih pravic.

 • Postopek izravnave meje

  Postopek ureditve meje

  Ureditev meje pomeni določitev poteka meje vaše parcele po podatkih zemljiškega katastra.
  Mejo parcele lahko uredimo v celoti ali vsaj v delu meje – minimalno v dveh točkah.

 • Ureditev meje

  Ureditev meje v katastru

  Ne veste točno, kje poteka meja med vami in sosedom?
  Kupujete oziroma prodajate parcelo?

  Nemalokrat kupec kupi parcelo in cena zemljišča se določi na podlagi površine, ki je vpisana v zemljiški kataster.

 • Zakoličba objekta

  Zakoličbe

  Zakoličba je postopek, pri katerem se projekt s papirja prenese v naravo.

  Zakoličba stanovanjskih in ostalih objektov

Pridobi ponudbo

Enostavno naročite informativno povpraševanje za geodetske storitve in prejmite ponudbo kar preko spleta!